Heidebloemke

Geschied- en heemkundige kring van Genk

 

1. DE VERENIGING HEEMKRING HEIDEBLOEMKE VZW

logoheem5cmDe vereniging, opgericht in 1971, houdt zich voornamelijk bezig met de geschiedenis van de stad Genk, in al haar aspecten, in heden en verleden.
Zo tracht zij via sensibilisatie, zowel bij de inwoners als bij het stadsbestuur van Genk, de aandacht aan te wakkeren voor het eigen erfgoed, zowel materieel als immaterieel, zodat dit ook behouden blijft.
Wie wil er immers niet weten wie zijn voorouders zijn, hoe ze leefden, in welke huizen ze woonden, wat hun beroep was? Om dit doel te bereiken:
1. wordt er een tweemaandelijks tijdschrift "Heidebloemke" uitgegeven;
2. worden er studiedagen georganiseerd voor alle Genkenaren die geïnteresseerd zijn in eigen verleden en toekomst;
3. worden er regelmatig heemkundige boeken uitgegeven, onder andere "Kijkboek Genk Toen (1 & 2), Monografie Jan Habex een Genks kunstschilder, Op reis naar erfgoed in Genk, De mysterieuze geschiedenis van Stalen Waterschei, Kolenmijnen & tuinwijken te Genk en onlangs nog "Pilotenhulp in Genk";
4. wordt er medewerking verleend aan initiatieven van andere verenigingen die passen in het kader van een cultuurhistorische doelstelling.
Sinds september 2008, na de verhuis naar de nieuwe locatie in de stadsbibliotheek, werd onze kring omgevormd van een heemkundige kring naar een documentatiecentrum.
Dit centrum, waar iedereen terecht kan voor inlichtingen, documentatie en aankoop van publicaties omvat onder andere:
- een fototheek met meer dan 50 000 foto's over Genk, de gehuchten en de steenkoolmijnen;
- een verzameling oude postkaarten van Genk;
- boeken, brochures en knipsels over Genk;
- heemkundige tijdschriften;
- kopieën van oude parochieregisters;
- een uitgebreide collectie doodsprentjes en doodsbrieven.
Om de toegankelijkheid en opzoeking te vergemakkelijken is er nu gestart met een omvangrijke digitalisatieactie van de diverse verzamelingen.
Ook werkt de heemkring mee aan het project "Mediatafel" in de bibliotheek. De inwerkstelling is voorzien tegen eind 2013, en zal zeker een bezoek de moeite lonen.
Dus ben je geïnteresseerd in het eigen verleden om zo het heden beter te leren begrijpen, of ben je gewoonweg nieuwsgierig, bezoek ons dan eens tijdens de openingsuren. Je kunt met een van onze vrijwilligers steeds een gesprek voeren met een tas koffie en bij een koekje.

2. BESTUUR

bestuurdersVoorzitter: Jef Habex
Secretaris: Robert Leekens
Penningmeester: Willy Ballewijns
Statutaire leden: Ivo Coninx
Medewerkers: Guy Claes, Robin Claes, Jos Geraerts, Erik Lenaerts, Herman Lindmans, Alex Marut,  Jef Muysers, Paul Dirckx, Jan Schrijvers,  José Veekmans en Jules Verbeek.

3. SECRETARIAAT

bibgenkHeemkring Heidebloemke vzw
Stadsplein 3 bus 21 (2de verdiep bibliotheekgebouw)
3600 Genk
Tel. 089 65 35 95
e-mail:heemkring@heidebloemke.be (AT=@ DOT=.)
Openingsuren:
Maandag, dinsdag en donderdag van 10u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00
Vrijdag van 10u00 tot 12u00
Na telefonische afspraak

4. LIDMAATSCHAP

U kan lid worden van de vereniging door storting van een jaarlijkse bijdrage van 25,00 euro.
Leden hebben recht op:
* tweemaandelijks het tijdschrift "Heidebloemke";
* verminderd tarief op afschriften van documenten, artikels en foto's
* toegang (onder begeleiding) tot de vergaderzaal en het archief
Betalingen kunnen geschieden op rekening:
IBAN: BE83 9792 6291 9515
BIC: ARSPBE22
Graag duidelijke vermelding van reden van betaling