Heidebloemke

Geschied- en heemkundige kring van Genk

notakteEre-notaris Luc Van den Hove, destijds gevestigd te Genk, Molenstraat, was notaris in Genk in de periode 1965-2004. Hij volgde zijn vader, Joseph Van den Hove, op die notaris was gedurende de periode 1926-1965.
Bij het einde van zijn carrière als notaris (wegens het bereiken van de maximum leeftijd) en de voorziene afbraak van de kantoorgebouwen in de Molenstraat, stelde hij een aantal oude notariële akten en affiches van openbare veilingen ter beschikking van de vereniging.
Personen die een kopie van een akte wensen te bekomen kunnen zich steeds wenden tot de vereniging.