Heidebloemke

Geschied- en heemkundige kring van Genk

bidprDe vereniging heeft de laatste jaren haar collectie doodsprentjes (bidprentjes) uitgebreid met voornamelijk personen die hetzij geboren zijn in Genk (Genck), er overleden zijn, of woonachtig waren.

Doodsprentjes zijn bedreigd. Meestal wordt bij het overlijden van een familielid en bij gebreke aan interesse de voorraad doodsprentjes vakkundig opgeruimd.

De vereniging wil voorkomen dat dit verloren gaat en legt daarom een collectie voor het nageslacht aan van deze doodsprentjes.

Wij doen een oproep aan iedereen de doodsprentjes te schenken aan de vereniging.

Al deze prentjes zijn opgenomen in een databank welke je kan raadplegen.

Wens je een kopie te ontvangen of eventueel een origineel (indien dit in meerdere exemplaren voorradig is) kan je steeds met de vereniging contact nemen.
Klik hier voor de databank