Heidebloemke

Geschied- en heemkundige kring van Genk

02  

70 jaar Italiaanse pastoraal in Limburg (1947-2017)
Uitgave van Missione Cattolica Italiana Winters
Auteurs: Renato Cipriani
ISBN: 978 908 2768 008

Zachte cover - 272 blz. (tekst en foto's)

Prijs: 20,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Het onstaan aan de geschiedenis van de Italitaanse Katholieke Missie van Winterslag.
De geschiedenis van de Ialiaanse Missie is een belangrijk hoofdstuk uit de Genkse sociale geschiedenis.

03  

Achteraf-land
Roman over de 1ste Poolse migranten

Uitgever: Vertelpunt uitgevers
Auteur(s): Arlette Henek
ISBN: 978 949 1220 876
Zachte cover - 328 blz

Prijs: 19,95 euro euro (exclusief verzendingskosten)

Achteraf-land speelt zich af in Zwartberg (Genk) tussen 1930 en 1950, tijdens de eerste jaren van de steenkoolontginning. Het is het verhaal van een Poolse migrantenfamilie die haar plaats zoekt in een nieuwe wereld.

04  

Antoni NAJLEPSZY
Uitgave van Stad Genk, Dienst Cultuur 1988

Depotnr. D/2003/9808/1
Zachte cover - sepiadruk - 77blz.

Prijs: 2,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Brochure uitgegeven door het Cultureel Centrum Genk naar aanleiding van de retrospectieve tentoonstelling Antoni Najlepszy in april 1988.

07  

Bovenaards & Ondergronds
Uitgave van stad Genk
Tekst en kleurenfoto's
Zachte cover - 125 blz

Prijs: 5,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Catalogus van de tentoonstelling Bovenaards & Ondergronds, een project waarmee de stad Genk een cultureel eerbetoon aan haar eigen geschiedenis brengt. De tentoonstelling en het concept erachter kan je volledig inschrijven binnen het cultuurbeleidsplan van de stad Genk en de koers die het Cultuurcentrum sinds een aantal jaren uitstippelt. Het is een unieke combinatie vna erfgoed, volkscultuur, ouden en nieuwe beeldende kunst en ze brengt een universeel verhaal met een typisch stukje Genk en met Sint-Barbara als patrones van de mijnwerkers.

09  

De Groote Oorlog
Uitgave van Jef Habex
Depotnr. D/2014/11185/05
wit/zwart - 49 blz.

Prijs: 5,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Jef Habex bekijkt en beschrijft De Groote Oorlog in verzen.

11  

De kroniek van de Genkse Politie (1920-1995)
Uitgave van politie Genk
Auteurs: A. Marut

Zachte cover - 350 blz

Prijs: 10,00 euro (exclusief verzendingskosten)

De auteur tracht in dit boek een historische blik in het het verleden van de politie en in het bijzonder het verleden van de gemeentepolitie van Genk te schetsen. Het moet opgevat worden als een encyclopedisch naslagwerk over het verloop der tijden, over het werk van bekende en minder bekende politiefiguren, vanaf de middeleeuwen tot heden en dit gezien in de breedste betekenis van het woord politie.

12  

De motte van Stalen te Genk-Waterschei
Overdruk uit "Het oude land van Loon", 1971
Auteur: A. Claassen
58 blz. met wit/zwart afbeeldingen

Prijs: 3,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Beschrijving van het onderzoek naar de verdwenen motte, welke zonder twijfel tot het oude Stalengoed heeft toebehoord.

13

De mysterieuze geschiedenis van de feodale heerlijkheid Waterschei en het laathof van Stalen.
Uitgave van het Davidsfonds, VTB-VAB, afdeling genk en vzw Heemkring Heidebloemke Genk
Auteurs: A. Marut
Depotnr. D/2003/9808/1
Zachte cover - sepiadruk - 96blz.

Prijs: 8,00 euro (exclusief verzendingskosten)

In dit boek tracht de auteur de aanzet te geven tot verdere studie over de mysterieuze geschiedenis van de feodale heerlijkheid Waterschei en het Laathof Stalen.
De grote verdienste van de auteur ligt hierin dat hij via het enorme opzoekingswerk een synthese heeft weten te maken van het moeilijk te traceren bronnenmateriaal. Wie heeft in de Middeleeuwen bijvoorbeeld de heerschappij uitgeoefend over dit stukje Genk? Welke feiten hebben zich gedurende eeuwen afgespeeld in de feodale Heerlijkheid Waterschei en het Laathof van Stalen? Welke mensen hebben hier gewoond? Wat dezen zijn?

14

De schilderkunst van Emile Van Doren in de periode 1880-1914
Uitgave van de stad Genk
Teksten & onderzoek: Jos Geraerts
Beperkte oplage
D/2006/8610/1
Zachte cover - kleurendruk - 96blz. - A4 formaat

Prijs: 10,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Kunstenaar Emile Van Doren (1865-1949), "le peintre de la Campine" wordt vandaag vooral geassocieerd met golvende heidelandschappen en zompige moeraszichten, gemaakt in de tweede helft vna zijn kunstenaarsloopbaan in Genk en omgeving. Over zijn vormingsjaren en begindagen van zijn carrière is tot nog toe weinig geweten en gepubliceerd. "Er zweeft daar boven het landschap eenen poëzie" vlt deze lacune treffend op. We volgen de jonge kunstenaar doorheen zijn kunstopleiding aan de academie. Het belang van Brussel als kunstenaarscentrum en kunstkring Voorwaart binnen zijn carrière wordt uitgebreid beschreven. Ook de onlosmakelijke band met Genk - een groot deel van zijn leven een nieuwe thuis en constante inspiratiebron - mag hierbij niet ontbreken. Dit boek laat u kennismaken met vergeten aspecten uit het leven van Emile Van Doren en het belang van Genk in de negentiende eeuwse Belgische landschapsschilderkunst en geeft hen beide hun rechtmatige plek in de Belgische kunstgeschiedenis terug.

15  

Een avontuur van Siebe Mol.
De steen van André

Uitgave van vzw Mine-Art Genk
Tekeningen en opbouw: Bert Vanstiphout (MadMan). Scenario : Roel Vanstiphout
Stripverhaal - kleur - 40 blz.

Prijs: 10,00 euro (exclusief verzendingskosten)

In het stripverhaal tracht de auteurs een antwoord te bieden omtrent de vele vragen rond het mijnverleden van Genk. Voor kinderen is dit verhaal een toegankelijke manier om kennis te maken met dit impactvolle onderdeel van de Limburgse geschiedenis.

19  

Erfgoed spreekt
Uitgave van de stad Genk - dienst Cultuur
Auteurs: Jef Habex & Kristof Reulens
Kleurendruk - 85 blz.

Prijs: 2,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Bundeling van meer dan 40 verhalen die tussen januari 1970 en december 2010 in het maandelijks stadsmagazine "3600" werden opgenomen.
In de rubriek "Erfgoed spreekt" stonden Genkenaren en een door hen met zorg bewaard voorwerp centraal. Vaak alledaagse voorwerpen kregen een verhaal, een stem."

20

Etienne Fabry (1899-1999)
Uitgave van de stad Genk
Depotnr. D/1999/8610/2
Beperkte oplage
Zachte cover - kleurendruk - 72blz.

Prijs: 10,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de retrospectieve tentoonstelling naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Etienne Fabry.

23  

Genk - gisteren en vandaag
Geschiedenis in een notendop

Uitgave van stad Genk, dienst Cultuur
Auteurs: Jef Habex & Kristof Reulens

Brochure  - kleurendruk - 37 blz.

Prijs: 3,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Een summier geschiedenisoverzicht van Genk waarbij de geïnsteresseerde lezer een eerste kennismaking met het verleden van Genk kan aangaan.

24  

Genk, tekenen van de tijd
Uitgave van stad Genk, Michaël Olbrechts en Heemkring Heidebloemke vzw
Auteurs: Illustraties: Michaël Olbrechts en Teksten: Kristof Reulens, Jef Habex en Diane De Paepe
Depotnr. D/2015/11185/01
Brochure - 27 blz.

Prijs: 2,00 euro (exclusief verzendingskosten)

In dit boek tracht de auteur de aanzet te geven tot verdere studie over de mysterieuze geschiedenis van de feodale heerlijkheid Waterschei en het Laathof Stalen.
De grote verdienste van de auteur ligt hierin dat hij via het enorme opzoekingswerk een synthese heeft weten te maken van het moeilijk te traceren bronnenmateriaal. Wie heeft in de Middeleeuwen bijvoorbeeld de heerschappij uitgeoefend over dit stukje Genk? Welke feiten hebben zich gedurende eeuwen afgespeeld in de feodale Heerlijkheid Waterschei en het Laathof van Stalen? Welke mensen hebben hier gewoond? Wat dezen zijn?

26  

Genk in de Groote Oorlog
Getuigen vertellen

Uitgave van  vzw Heemkring Heidebloemke Genk

Depotnr. D/2014/11185/04
Zachte cover - kleurendruk - 207blz.

Prijs: 20,00 euro (exclusief verzendingskosten)

In dit herdenkingsboek werden de getuigenverklaringen van sommige Genkenaren, die deze hadden neergeschreven en zorgvuldig door de heemkring werden bewaard, gebundeld  en voorzien van foto's en documenten die nog nooit werden vertoond.

27  

Genk in de tweede wereldoorlog
Uitgave van vzw Heemkring Heidebloemke Genk
Auteurs: A. Geusens
Brochure - 86blz.

Prijs: 3,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Een bijzondere uitgave van het tijdschrift Heidebloemke in 1994 n.a.v. 50 jarige verjaardag van de bevrijding van de stad Genk.
De uitgeva behelst feiten, documenten en foto's die betrekking hebben op Genk.

28

Genk toen 2
Uitgave van vzw Heemkring Heidebloemke Genk
Depotnr. D/1991/3278/1
Harde cover (genaaid) - kleurendruk - 320 blz.

Prijs: 10,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Vervolg op het kijkboek Genck toen... Dit kijkboek behandelt de periode 1935-1960. Een tijd die nog niet zo ver achter ons ligt. Er werd ook een hoofdstuk "Mensen van bij ons" in de boek opgenomen. Ook werden beroepen, gebeurtenissen en feesten weer fotografisch tot leven gebracht om alles van "vroeger" zo snel dreigt te verdwijnen.

29  

Genker kroniek van de twintigste eeuw
Uitgave van het Davidsfonds, VTB-VAB, afdeling genk en vzw Heemkring Heidebloemke Genk
Auteurs: A. Marut
Depotnr. D/2003/9808/1
Zachte cover - sepiadruk - 96blz.

Prijs: 8,00 euro (exclusief verzendingskosten)

In dit boek tracht de auteur de aanzet te geven tot verdere studie over de mysterieuze geschiedenis van de feodale heerlijkheid Waterschei en het Laathof Stalen.
De grote verdienste van de auteur ligt hierin dat hij via het enorme opzoekingswerk een synthese heeft weten te maken van het moeilijk te traceren bronnenmateriaal. Wie heeft in de Middeleeuwen bijvoorbeeld de heerschappij uitgeoefend over dit stukje Genk? Welke feiten hebben zich gedurende eeuwen afgespeeld in de feodale Heerlijkheid Waterschei en het Laathof van Stalen? Welke mensen hebben hier gewoond? Wat dezen zijn?

   
46  

Heilig Genk - 1ste druk
Samenstelling Dienst Cultuur Genk
Brochure n.a.v. Erfgoeddag 2009
64blz.

Prijs: 1,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Het betreft een kleine brochure met als onderwerp "Samen in Genk onderweg naar een interreligieuze dialoog".

47  

Hengelhoef in stukjes
Uitgave van Josy Vanhove
Depotnr. D/1991/3278/1
43 blz.

Prijs: 8,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Een poëzie uitgave over Hengelhoef door Jose Vanhove over Hengelhoef, waar haar vader werkte als hovenier en boswachter.

52

Jan Habex (1887-1954)
Uitgave van vzw Heemkring Heidebloemke Genk
Depotnr. D/1984/3278
Harde cover - genaaid - kleurendruk - 117 blz.

Prijs: 10,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Monografie over de schilder die het vaakst wordt geciteerd als kunstenaar en die zonder twijfel ook een bijzondere plaats verdient in wat kan worden omschreven als de Genkse schildersschool.
Tekst en reproducties vormen samen een treffend totaalbeeld van de schilder, wiens persoonlijkheid zelf is gekenmerkt door de harmonie tussen kunstenaar en mens, een kunstenaar die nauw verbonden bleef met de gemeenschap waarin hij leefde en werkte.

71  

Zorg, over 't Kliniekske en andere zorginstellingen in Genk
Uitgave stad Genk, dienst Cultuur

Brochure - kleurendruk - 36 blz.

Prijs: 3,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Brochure opgesteld naar aanleiding van de Open Monumentendag Genk 2009 rond het thema "Zorg". Er wordt gefocust op gebouwen die te maken hebben met zorg en welzijn, maar uiteraard ook op de 'zorg voor' monumenten. Voor Genk is dit de ideale gelegenheid om 't Kliniekse in Winterslag in de kijker te zetten.

76  

Sterk Water
Uitgave van de stad Genk, Dienst Cultuur

Zachte cover - kleurendruk - 116blz.

Prijs: 5,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Cahier nr. 5 (Sterk Water) werd opgesteld naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het Genkse Vertelfestival. In opdracht van de stad Genk, Dienst cultuur, trok Jan Kempenaers Genk in op zoek naar 'Sterk Water'. Hij begeleidde eveneens 3de en 4de jaarsstudenten fotografie in hun zoektocht naar Genks water.
Het werk is eveneens voorzien van poëtische vertellingen van diverse auteurs over het onderwerp 'Water'.

78  

Van post en bode tot postbode
Geschiedenis van de post in Genk


Auteur: A. Marut
Depotnr. D/2004/3278/1
Zachte cover - sepiadruk - 160blz.

Prijs: 8,00 euro (exclusief verzendingskosten)

De geschiedenis van de post in Genk, een heemkundig werk, geplaatst in een aantal ruimere kaders, geen allesomvattende historische studie van de post, maar een verzameling van leuke gegevens en wetenswaardigheden, doorspekt met anekdotes en gebeurtenissen, kortom de post zoals ie was en zoals ie is, herkenbaar voor de gewone mens en nog meer herkenbaar voor al diegenen die zelf of via hun familie heden of in vroegere tijden ooit met de post te maken hadden.

81  

Verklaring van de Genker straatnamen
Uitgave van vzw Heemkring Heidebloemke Genk
Auteur: L. Wissels
Depotnr. D/1981/3278/1
195 blz.

Prijs: 5,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Uitgave naar aanleiding van het 10 jarig bestaan van de vzw Heemkring Heidebloemke waarbij via een goed doordachte methodiek de juiste betekenis en herkomst van elke straatnaam wordt achterhaald.

   
83  

Verzend Genk
Genk in gedichten

Uitgave van woordtheater Suczes in samenwerking met vzw Heemkring Heidebloemke Genk en vzw VTWB-VAB, afdeling Genk.
Depotnr. D/2006/11.291/1
Harde cover  - wit/zwarte afbeeldingen - 95 blz.

Prijs: 5,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Gedichtenbundel over Genk aan de hand van uitgegeven prentbriefkaarten

84  

VHTL 50 jaar op de bres voor Boxbergheide
Uitgave van vzw van Heideblom tot Landeigendom
Auteurs: Jan Molemans

Zachte cover - 191blz.

Prijs: 15,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Huldebrochure opgesteld naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van VHTL. Het is een rijk gedocumenteerde brochure  zonder een droge geschiedeniskroniek te zijn. De lezer kan niet alleen kennismaken met de verwezenlijkingen maar vindt eveneens een aantal bloemlezingen uit het tijdschrift van de vereniging.

89

Winterslag Uitgeput
Uitgave van de vzw Heemkring Heidebloemke Genk
Depotnr. D/2013/Heidebloemke/1
Beperkte oplage (400ex)
Zachte cover -

Prijs: 15,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Kijkboek over Winterslag, haar steenkoolmijn, haar wijken, haar bevolking.
Dit boek tracht tegemoet te komen aan de toenemende vraag van de Genkse bevolking om haar verleden niet zomaar te vergeten.
Deze uitgave beoogt geen geschiedenisboek te zijn, daarvoor bestaan andere werken.
Het is ook geen opsomming van feiten of een overzicht van de verschillende facetten verbonden aan het mijnleven.